Turystyka dla Ciebie i współpracowników

aircraft-1362587_960_720.jpgTurystyka biznesowa- czy jej jedynym celem jest praca?

Turystyka biznesowa to jedna z najpopularniejszych gałęzi przemysłu turystycznego. Ze względu na swoją dochodowość przez niektórych uznawana jest za odrębny i niepowiązany z całością dział. Jej popularność sprawiła, że podstawowe usługi turystyczne takie jak transport, czy hotelarstwo rozpoczęły tworzenie odrębnych aspektów specjalnie do niej dostosowanych (np. klasa biznesowa w samolotach, czy sale konferencyjne tworzone w hotelach).

Wyjazdy służbowe (stanowią one część turystyki biznesowej, ale nie powinny określać jej całościowo) pomimo bezpośrednio związku z pracą umożliwiają korzystanie również sektora rozrywkowego obejmującego m.in wyjścia do restauracji, kina czy na wystawy. Związek ten zauważył i zawarł w swojej definicji turystyki biznesowej Grzegorz Gołembski. Powiązanie wyjazdów biznesowych z możliwością oddania się rozrywce zostało początkowo uznane za zbyt pionierskie i nie zostało dobrze przyjęte w środowisku, jednak wraz z upowszechnieniem turystyki biznesowej opinia ta uległa zmianie.

Obserwacja kilkudziesięciu tysięcy podróży służbowych pozwoliła nie tylko potwierdzić zaproponowaną przez Gołembskiego definicję, ale również ją rozszerzyć. Aktualnie turystyka biznesowa nazywana również przemysłem spotkań obejmuje zarówno podstawowe jak i wyspecjalizowane usługi turystyczne, a także działania podejmowane w celu ich organizacji (przeprowadzane zarówno przez uprawnione do tego jednostki z branży turystycznej, ale również samych przedsiębiorców). Wyjazdy służbowe nie obejmują jednak konferencji i szkoleń organizowanych w siedzibie organizatora jedynie dla własnych pracowników. Wymogiem uznania wyjazdu za służbowy jest oddalenie się od głównego miejsca wykonywania obowiązków.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.hotel-koronny.pl/index.php?trackback/7