rise-1503340_960_720.jpgNa terenie Polski znajduje się mnóstwo jezior, które w znaczącej części usytuowane są na północy kraju, a więc na terenie obejmującym obszar ostatniego zlodowacenia (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie). Zdecydowana większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe.

Turystyka w Polsce - rodzaje jezior

Na Pomorzu występują głównie jeziora przybrzeżne, które powstały w wyniku odcięcia od morza mierzeją dawnej zatoki morskiej (przede wszystkim: Łebsko, Jezioro Dołgie Wielkie, Jezioro Dołgie Małe, Gardno, Wicko, Bukowo itd.). W Polsce w stosunkowo niewielkiej liczbie znaleźć można również jeziora górskie, przede wszystkim cyrkowe (w tzw. cyrkach, czyli inaczej kotłach) lodowcowych, wśród których wyróżnić można np.: Czarny Staw, Morskie Oko, Mały Staw oraz Wielki Staw.

Ocena czystości wód

Na początku drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku oceniono, że większość jezior miała wody w umiarkowanym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Ocena stanu ekologicznego jezior w całej Polsce jest dość zróżnicowana, podczas gdy stan chemiczny poniżej dobrego wykazano przede wszystkim w jeziorach na terenie zachodniej Polski. O niekorzystnej ocenie stanu ekologicznego jezior decydował najczęściej stan elementów biologicznych: fitoplanktonu i makrofitów, a także mała przezroczystość. Mimo nie najlepszych wyników w większości jezior nie stwierdzono jednak przekroczenia substancji biogennych, tj. azotu i fosforu. Najczystszymi spośród badanych wód jeszcze w latach osiemdziesiątych były: Gim, Bobięcińskie Wielkie oraz Miłoszewskie.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.hotel-koronny.pl/index.php?trackback/4