sun-1756322_960_720.jpgPolska należy do jednych z najbardziej zalesionych państw w całej Europie. Lasy zajmują tu bowiem ponad 29% powierzchni kraju. Największym polskim kompleksem leśnym są niewątpliwie Bory Dolnośląskie. Na terenie Polski znajduje się prawie 1500 rezerwatów przyrody, 23 parki narodowe oraz ponad 120 parków krajobrazowych.

Turystyka w Polsce - parki narodowe

Do podstawowych zadań parków narodowych należy ochrona przyrody. Według ustawy o ochronie przyrody, pochodzącej z 2004 roku, park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park tego rodzaju tworzy się więc w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

Planowane parki narodowe w Polsce Na terenie województwa śląskiego już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, planowane jest powstanie Jurajskiego Parku Narodowego, który miałby obejmować obszar pomiędzy Zawierciem a Częstochową oraz stanowić część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jurajski Park Narodowy byłby dwudziestym czwartym parkiem narodowym w Polsce, zajmując jedną z najmniejszych powierzchni. Wśród planowanych parków narodowych wyróżnić można również między innymi: Turnicki Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy, Szczeciński Park Narodowy oraz Park Narodowy Dolina Dolnej Odry.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.hotel-koronny.pl/index.php?trackback/5